Zasady jazdy w grupie

1. Parkowanie 

Parkowanie kolumny odbywa się w sposób pokazany na obrazku. Zaparkowanie wszystkich motocykli w jednym szyku jest łatwiejsze, kiedy przyjeżdżamy na postój bo wszyscy jesteśmy na motocyklach. Takie ustawienie motocykli ułatwia odjazd, nie przeszkadzamy sobie podczas uruchamiania sprzętów, odpada jakiekolwiek manewrowanie i w końcu … tak zaparkowane motocykle naprawdę fajnie wyglądają. 

2. Jazda w grupie 
Motocykliści tworzą formację o dwóch rzędach. Prowadzący zajmuje miejsce na czele kolumny w lewym rzędzie, drugi motocykl znajduje się na początku prawego rzędu i porusza się z jednosekundowym opóźnieniem do prowadzącego. Kolejne motocykle ustawiają się „szachownicowo – na zakładkę” na zmianę po lewej i prawej stronie i zachowują dwu sekundową odległość od motocykla przed nimi i jednosekundową od motocykla po przekątnej. Taki sposób jazdy pozostawia wszystkim dość miejsca na bezpieczne manewrowanie i równocześnie uniemożliwia kierowcom samochodów rozbicie grupy. 
W kolumnie nie wolno poruszać się obok siebie, przejeżdżać z jednego rzędu do drugiego i wyprzedzać innych członków kolumny. 
Powstałe luki w kolumnie uzupełniane są poprzez przesunięcie się lewego bądź prawego rzędu o odpowiednią ilość miejsc do przodu. 
Ostatni motocyklista zamykający grupę – Tail Gunner, porusza się po lewej lub prawej stronie w zależności od sytuacji na drodze. 

3. Ride Leader – prowadzący to zazwyczaj Road Captain 
Ride Leader musi wiedzieć, jak długa jest jego grupa, zarządza skręcanie, wyprzedzanie, zmianę pasów ruchu, postoje, tankowanie itp. Jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa grupy, zachowanie jej spójności i płynności jazdy. 

4. Tail Gunner – tylny strzelec 
Tail Gunner jest „trzecim okiem” prowadzącego Ride Leadera. Obserwuje formację i informuje Ride Leadera o ewentualnych problemach w formacji. Na polecenie Ride Leadera jako pierwszy zmienia pas jazdy i „zamyka” go dla nadjeżdżających pojazdów. Umożliwia w ten sposób bezpieczną zmianę pasa pozostałym członkom formacji. 

5. Nowi motocykliści 
Pozycja mniej doświadczonych motocyklistów w formacji jest bardzo ważna. W miarę możliwości powinni zajmować miejsca na początku kolumny, tuż za prowadzącym. 

6. Zmiany pasa ruchu. 
Zmiana pasa ruchu, odbywająca się w optymalnych warunkach, powinna następować po „zamknięciu” pasa przez Tail Gunnera. Idealna jest wtedy łączność radiowa z Ride Leaderem, albo przynajmniej dobre „zgranie” motocyklistów na tych dwóch pozycjach. 
W praktyce niestety najczęściej cały ciężar manewru spoczywać będzie na prowadzącym. Załóżmy jednak, że ma wsparcie z tyłu, pas jest „zamknięty” i następuje jedna z trzech możliwości. 

A. Podstawowa zmiana pasa ruchu. 
Najczęściej stosowana forma. Ride Leader włącza kierunkowskaz i czeka, aż wszyscy zauważą jego zamiar i włączą kierunkowskazy. Potem zaczyna zmieniać pas. Kolejni motocykliści zmieniają pas idąc w ślady motocyklistów przed nimi. Najważniejsze jest dotrzymanie zasady, że nikt nie zacznie zmieniać pasa ruchu, dopóki nie uczyni tego motocyklista przed nim. 

B. Blokowa zmiana pasa ruchu. 
Wymaga trochę uwagi i doświadczenia, ale może być bardzo widowiskowa i dotaczać motocyklistom wiele radości ze współpracy w formacji. Początek jest taki sam jak w poprzedniej sytuacji – sygnalizacja kierunkowskazem. Następnie Ride Leader unosi lewą rękę do góry, po czym po chwili opuszcza ją pokazując na nowy pas ruchu. W tym momencie cała formacja równocześnie przesuwa się jako jeden blok na nowy pas ruchu. 

C. Read Fill-In (Dopełnienie od tyłu) 
Ten sposób zmiany pasa ruchu przydatny jest w sytuacjach zwiększonego ruchu na drodze, kiedy lewy pas jest blokowany przez nadjeżdżające pojazdy. W momencie „zamknięcia” tego pasa przez tylnego strzelca – Tail Gunnera motocykliści w kolumnie zaczynają przesuwać się na nowy pas kolejno od tyłu kolumny. Jako ostatni pas zmieni Ride Leader. Ważne jest, aby motocykliści zmieniający pas ruchu nie zaczynali podświadomie przyspieszać i wyprzedzać kolegów jadących przed nimi. 

7. Sytuacje kryzysowe 
W sytuacjach kryzysowych zadaniem Ride Leqadera jest takie sformowanie grupy, aby nie doszło do stworzenia zagrożenia. Najczęściej stosowanym manewrem jest utworzenie jednego rzędu i utrzymywanie bezpiecznej odległości pomiędzy motocyklami. W przypadku awarii jednego z motocykli należy umożliwić jego zatrzymanie. Wraz z motocyklistą, który ma jakiś problem, zatrzymuje się tylko Tail Gunner. Reszta kolumny jedzie dalej i zatrzymuje się na najbliższym bezpiecznym miejscu postojowym. 

8. Płacenie myta 
Na odcinkach, gdzie pobierana jest opłata za autostradę, most czy wjazd do miasta Ride Leader powinien mieć zebrane pieniądze od wszystkich motocykli w kolumnie. Grupa podjeżdża do miejsca poboru olpat jednym pasem ruchu, opłata wnoszona jest przez prowadzącego a obsługa sprawdza tylko liczbę przejeżdżających motocykli. 

9. Sygnalizacja ręką 
Ride Leader informuje pozostałych motocyklistów w formacji o sytuacji na drodze. Dobrze, jeśli bardziej doświadczeni motocykliści powtarzają sygnalizacje, aby jadący z tyłu koledzy nie zostali zaskoczeni. W praktyce stosujemy kilka podstawowych gestów pomagających w sprawnym ruchu kolumny bądź pozwalającym uniknąć zagrożenia. 

Ruszamy 
Ruchem okrężnym dłoni z uniesionym palcem wskazującym dajemy uczestnikom sygnał do odpalenia maszyn. Czasami stosujemy sygnał dźwiękowy, jeśli nie usłyszymy innych sygnałów wszyscy są gotowi do wyruszenia. 

Skręt w lewo 
Gest często stosowany podczas parad, kiedy uczestnicy poruszają się po nieznanym terenie. Prowadzący wtedy ułatwia przygotowanie się do skrętu. Gest ten stosuje się również podczas wyprzedzania, kiedy prowadzący, mając możliwość lepszej oceny sytuacji przed sobą po zakończonym manewrze wyprzedzania daje znak pozostałym motocyklistom w kolumnie. 
Sygnalizowanie skrętu w prawo zarezerwowane jest ze zrozumiałych względów tylko dla doświadczonych motocyklistów, jednak inni raczej nie prowadzą kolumn… 

Niebezpieczeństwo – trzymaj się prawej strony 
Prowadzący lewą rękę przekłada nad głowę w prawą stronę. 
Gest często stosowany w polskich warunkach. Gdy kończy się możliwość wyprzedzania, bo z przeciwka nadjeżdża pojazd, gdy naprzeciw nas pojawia się wyprzedzający nie bacząc, że jedziemy naprzeciw niego – to są dość dobre powody by trzymać się prawego skraju jezdni. 

Zmiana formacji na jazdę „gęsiego” 
Prowadzący trzyma lewą rękę w górze, dłoń otwarta, równolegle do motocykla. Gest często poprzedzony ruchem całej ręki od lewej strony z zakończeniem nad głową. 
Gdy wymaga tego sytuacja, prowadzący może zdecydować się na zmianę szyku. Zwężenia jezdni, jazda wzdłuż korka samochodów powodują, że zwalniamy i poruszamy się jeden za drugim. 

Niebezpieczeństwo na jezdni 
Palcem wskazującym pokazujemy na dziurę w jezdni, piasek na zakręcie i inne „przyjemności”. 

Zwalniamy 
Prowadzący ruchem lewej dłoni z góry na dół daje sygnał do zwolnienia. 

Zatrzymujemy się
Prowadzący otwartą dłonią trzymaną prostopadle do motocykla sygnalizuje zamiar zatrzymania. Gest częściej stosowany jednak nad ramieniem, na wysokości głowy, ze względu na lepszą widoczność. 

Trzymaj formację 
Dwa uniesione palce prowadzącego sygnalizują powrót do klasycznego ustawienia w kolumnie na przykład po zakończeniu jazdy „gęsiego”. Jeżeli gest uzupełniony jest o ruch nadgarstka w prawo i lewo na przemian, prowadzący zgłasza konieczność zacieśnienia szyku kolumny i zmniejszenia odległości między motocyklami. 

Przyspieszamy 
Czasami, z różnych względów lepiej pojechać sobie zostawiając wszystko za plecami. Prowadzący ma przedramię skierowane w górę, zaciśniętą pięścią i kilkoma ruchami w górę i w dół daje sygnał do ostrzejszej jazdy.